Z dětské besídky

26.09.2018

Snímek z divadelního představení pro děti. Padesátá léta.