Výzkumný ústav Elektrokeramika v Hradci Králové

21.01.2015

Zajímavá fotogalerie z výzkumného ústavu Elektrokeramika v Hradci Králové. Únor roku 1968.