Výlet na dobrošovskou pevnost

02.12.2018

 Snímek návštěvníků tvrze na Dobrošově. Zhruba sedmdesátá léta.