Vítkovické železárny v Ostravě

24.06.2020

 Pohled na vysoké pece vítkovických železáren v Ostravě. Třicátá léta.