Soutok pod hradem Zvíkov

17.07.2020

 Snímek zvíkovského hradu nad soutokem Vltavy s Otavou. Třicátá léta.