Prvorepublikový letní tábor

14.09.2018

Snímky dřevěných srubů a dětí na letním táboře. Dvacátá až třicátá léta.