Pověst o lichnické paní

14.10.2020

 Vyobrazení paní z pověsti o bezcitné hradní dámě. Zhruba třicátá léta.