Poddůstojnická ženijní škola

21.11.2018

 Snímek absolventů poddůstojnické školy ženijního pluku č. 1 z  Terezína. Rok 1935, snímek pořízen v Mladé Boleslavi.