Opravna tanků T 34

16.01.2015

Snímky z opravny středních tanků T 34. Padesátá léta. Třetí fotografie je zřejmě pořízena krátce po skončení Druhé světové války.