Obchody živnostníků

15.07.2017

Snímek živnostenského domu z období První republiky.