Náletem bombardérů zničené domy v Plzni

04.01.2015

Snímek poškozených a zničených domů v Plzni po náletu spojeneckých bombardérů v dubnu 1945. Zřejmě dnešní Slovanská ulice. Fotografie ukazuje stav již po osvobození - označení vedlejší ulice Jedlová je totiž již pouze jednojazyčné.