Lázeňské květinové hodiny

27.01.2017

Fotogalerie z Karlových Var zaměřená na hodiny coby květinovou výzdobu města. Šedesátá léta.