Lahvovna pracuje podle chozrasčotu

12.01.2022

 Snímek plnění plánu na rok 1955 v lahvovně Pivovaru Pardubice.