Hrad Litice

28.05.2018

Pohled na hrad Litici nad Orlicí a podhradí. Třicátá léta.