Fotopohlednice z První světové války

29.08.2014

Fotopohlednice z První světové války, v níž se rakouský voják zmiňuje o zranění svém i zasažení jeho kaprála do prsou. Datováno počátkem roku 1918, tedy posledního roku války.