Fotografie trilobitů

30.09.2016

 Fotopohlednice s trilobity, odeslaná za Rakouska-Uherska s razítkem Plzně.