Děti na kolorované fotografii

28.07.2017

Fotografie dědy s dvojicí dítek na kolorovaném snímku. Zhruba třicátá léta.