Čtenář Pražského zpravodaje

21.09.2017

Snímek Pražského ilustrovaného zpravodaje v rukách čtenáře v lehátku. Třicátá léta.