Chvíle pro kroj

14.06.2022

 Snímek kdesi z Moravy, část lidí v krojích. Zhruba padesátá léta.