Chicago v roce 1925 - česká Plzeň v USA

30.12.2014

V roce 1925 žilo v Chicagu a jeho okolí na 200 tisíc Čechoslováků. Zajímavá knížečka, odeslaná do Prahy poštou jako dopis, přináší 175 pohledů na tehdejší krajanskou kolonii.